Houd het simpel, maar zonder te versimpelen

Hoe managers omgaan met hun plannen

Regelmatig schuif ik aan bij een managementteam en heb het met hen over hun strategische plan of hun afdelingsplannen. Hoe gaan ze daar in de praktijk mee om? Hoe spreken ze erover met hun mensen?

Zulke gesprekken gaan meestal al gauw over de normen die moeten worden gehaald, maar dat is eigenlijk het onderwerp niet. Ik ben juist benieuwd hoe ze als manager weten dat hun mensen daadwerkelijk met de plannen werken of in ieder geval iets doen met de gedachte die eruit spreekt. Bespreken leidinggevenden dit persoonlijk met hun mensen, of als team, en hoe gaat zo’n gesprek dan?

Voor medewerkers gaat er een wereld open als managers hun plannen concreet maken en simpel kunnen uitleggen wat deze betekenen voor ieders dagelijks werk, ieders eigen rol. Managers blijken het vaak lastig te vinden om zelf die concrete vertaling te maken. Ik doe dit dan samen met het managementteam. We bespreken situaties uit de praktijk en ontdekken met elkaar hoe je deze cyclisch kunt bekijken.

Een ogenschijnlijk eenvoudig punt als de dagelijkse basis contacten  wordt al direct interessant. In het gezamenlijk plan staat bijvoorbeeld dat de medewerker afspraken nakomt en een toegevoegde waarde levert voor de klant. Maar hoe zie je dit terug in wat hij doet? En heb je dit als leidinggevende in beeld van iedereen in je team? Hoe help je als leidinggevende,  helpen collega’s elkaar, dat iedereen ook doet wat er is afgesproken? Wat doe je als een medewerker hier toch niet in slaagt?

Vaak zie je dat in de plannen te veel aandachtspunten staan die belangrijk zijn. Soms blijken, als je goed leest, er wel twintig dingen tegelijk prioriteit te hebben. Daar help je medewerkers niet echt mee. Als je doorvraagt blijken managers het zelf ook lastig te vinden om focus te houden.

Houd het simpel, maak je keuze en ga hier consequent mee om. Op enkele prioriteiten kun je consistent sturen, op twintig niet.

Betekent dit dan dat de rest niet belangrijk is? Misschien... Hoe je als managementteam het onderscheid maakt is nu juist het leuke van de casus.

 

 Wiebren Pool

Contact

T. 0513-654656

info@ppti.nl

Hertshooi 7                               8445 RW Heerenveen

Quotes en citaten