Het bijzondere van onze benadering...

... schuilt in de gewoonheid.

PPTI houdt het graag toegankelijk, gebruikt het liefst gewone woorden en bewaart altijd de relatie met het dagelijks doen. Praktische wijsheden vormen de leidraad.

Samen met de opdrachtgever leren we van het verleden, werken we in het heden en durven we de toekomst aan.

 

 

 

Contact

T. 0513-654656

info@ppti.nl

Hertshooi 7                               8445 RW Heerenveen

Quotes en citaten