Hoe we werken

Organisaties kunnen een concrete vraag hebben die met een afgebakend traject kunnen worden ingevuld. Consultancy-opdrachten laten zich daarentegen minder strak vastleggen.

 

Consultancy

Op het gebied van consultancy werkt PPTI doorgaans niet met een (uitgebreid) plan van aanpak. De ervaring heeft namelijk geleerd dat dit niet werkt.

PPTI gaat daarom uit van professionals onder elkaar die samen op pad gaan: we zijn met elkaar in gesprek over hoe we samen denken te organiseren, we moeten elkaar begrijpen en het gevoel hebben dat we aan de slag kunnen. Er moet een klik zijn, los van of al duidelijk is hoe de samenwerking zich gaat ontwikkelen.

Het klinkt wellicht erg zelfbewust, maar als we denken dat we geen bijdrage kunnen leveren, beginnen we niet aan een opdracht. Ook wijzelf willen de energie voelen om aan de slag te gaan. Want als die er niet is, zal er ook te weinig resultaat zijn.

 

Aan de slag

Natuurlijk maken we afspraken en komen we die na en kunnen we ook heel strak zijn in de wederzijdse sturing. Een organisatie ontwikkelt zich en doet dit meestal niet langs een voorspelbare lijn. Als mensen pragmatisch leren werken met cyclische uitgangspunten, kan dit verrassend positieve effecten opleveren. Anderzijds zullen er ook medewerkers zijn die de bovenlimiet van hun competenties bereiken en niet meer passen in de nieuw ontstane rol.

Al doende delen we ervaringen en verwachtingen, spreken we af wat we gaan doen. We houden het zo simpel mogelijk, maar zonder te versimpelen en doen dit binnen de context waarin mensen werken.

 

Lengte van een traject

Hoe lang duurt zo’n traject? Daar is geen standaard voor en er is van alles mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld gewoon met een aantal dagen beginnen, ervaren wat er gebeurt en vervolgens kijken hoe we verder gaan. Soms is het zinvol dat een bedrijf eerst zelf aan de slag gaat en een volgend moment plant als daartoe behoefte is. Soms is het beter om te starten met een reeks reguliere sessies.

De lengte van een traject kan enorm variëren, net als de intensiteit van de begeleiding. Na verloop van tijd kan het voldoende zijn om alleen nog sporadisch even af te stemmen. PPTI is hierin zowel flexibel als fair.

 

 

Contact

T. 0513-654656

info@ppti.nl

Hertshooi 7                               8445 RW Heerenveen

Quotes en citaten